Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Finansijsko-informatička agencija 

 

 

 

N O V O
(registracija je besplatna)

PRISTUP REGISTRU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA 2015.

 

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavamo pravne subjekte koji se, u skladu sa članom 4. Zakona o računovodstvu i reviziji („Službene novine FBiH“ br:83/09) svrstavaju u srednja i velika preduzeća, da polugodišnje finansijske izvještaje za period januar-juni predaju  najkasnije do 1. avgusta tekuće godine.

OBJAŠNJENJE O IZRADI I PREDAJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PO POLUGODIŠNJEM OBRAČUNU ZA PERIOD I - VI 2016. GODINE

U skladu sa finansijskim pokazateljima iz godišnjih finansijskih izvještaja za 2015. godinu, prilažemo link privrednih društava i udruženja koji su obveznici predaje polugodišnjih finansijskih izvještaja, uz napomenu da su obveznici, u smislu pomenutog zakona, i: banke, mikro-kreditne organizacije, štedno-kreditne zadruge, društva za osiguranje, leasing društva, društva za upravljanje investicionim fondovima, društva za upravljanje obaveznim odnosno dobrovoljnim penzijskim fondovima, brokersko-dilerska društva, berze i druge finansijske organizacije, zadruge, profitna i neprofitna pravna lica čije je sjedište registrovano u Federaciji BiH.

 

Na 53. sjednici Vlade Federacije BiH, Sarajevo, 13.05.2016. godine, data je saglasnost na Odluku o naknadama za usluge Finansijsko-informatičke agencije (FIA).

Naknade za prijem, kontrolu, ispravke i čuvanje računovodstvenih iskaza o poslovanju pravnih osoba u iznosu od:

- 70 KM za dostavu finansijskih izvještaja u papirnoj formi i na elektronskom mediju i
- 90 KM za dostavu finansijskih izvještaja samo u papirnoj formi,

NAPOMENA: NAVEDENE USLUGE OSLOBOĐENE SU PLAĆANJA PDV.

Naknada za prijem, kontrolu i ovjeru finansijskih izvještaja  te ostalih usluga koje su navedene u Odluci uplaćuju na transakcijske račune Finansijsko-informatičke agencije kod sljedećih banaka:

UniCredit Bank d.d. Mostar:

Union Banka d.d. Sarajevo:

Raiffeisen Bank d.d. BiH:

3387202238284024

1027080000005974

1610000145760068

Svi obveznici su dužni da u skladu sa članom 37. Zakona o računovodstvi i reviziji u FBiH (Službene novine Federacije BiH br. 83/09) dostave finansijske izvještaje pravnih lica potpisane od strane certificiranog računovođe sa važećom licencom i ovlaštenog lica za zastupanje pravnog lica, ovjereni pečatom certificiranog računovođe i pečatom pravnog lica - podnosioca izvještaja.

           

V.D. D I R E K T O R
mr. sci. Esad Mahmutović

 

 

Dobro došli na  website Finansijsko-informatičke agencije! Nadamo se da ćete uživati pretražujući naš website, i da ćete ovdje naći mnogo korisnih informacijja. Mi dajemo veliki značaj kvaliteti naših servisa i usluga. Vi možete naći detaljne informacije o našim servisima i uslugama online ili kontaktirajći našu korisničku podrđku i tim za pomoć. Vaša Finansijsko-informatička agencija.